bakteriell vaginos

Symtom på bakteriell vaginos?

STÄRKER

OPARFYMERAD

BEHANDLAR
FÖREBYGGER
SNABB EFFEKT

ÅTERSTÄLLER

Vanliga frågor om bakteriell vaginos - symptom, diagnos och behandling

Bakteriell vaginos (BV) är en infektion i slidan som uppstår när de goda laktobacillerna, en dominerande del av det vaginala mikrobiomet, konkurreras ut av skadliga, anaeroba bakterier såsom till exempel Gardnerella vaginalis, men det finns även andra bakterier som kan orsaka BV.

Det är den vanligaste underlivsinfektionen. En tredjedel av världens kvinnor i fertil ålder har bakteriell vaginos.

Det vanligaste symtomet är en typisk stark lukt som påminner om fisk. Lukten uppkommer när pH höjs i slidan, som till exempel efter oskyddat samlag eller i samband med mens. Många kvinnor kan därför uppleva att deras symtom varierar över tid. Det är vanligt med flytningar, som kan vara tunna och ha en färg som kan variera mellan gul och grå. Mer än hälften av alla kvinnor med BV upplever inga symtom.

Det finns alltid bakterier i slidan, både skyddande laktobaciller och andra bakterier som ingår i det friska vaginala mikrobiomet . Laktobacillerna producerar mjölksyra och små mängder väteperoxid, som motverkar skadliga bakterier och svamp. Om ett större antal skadliga bakterier kommer in i slidan och balansen rubbas får laktobacillerna svårt att stå emot dessa och infektionen uppstår. Redan några timmar efter att laktobacillerna gett efter för de skadliga bakterierna, uppstår avvikande och illaluktande flytningar.

Forskning pågår kring de bakomliggande orsakerna och det finns idag inga kända sätt att helt förhindra bakteriell vaginos. Däremot finns ett par goda råd som kan minska risken:

  • Använd kondom eller slicklapp. Särskilt om du har en ny partner.
  • Undvik så kallade intimduschar och tvål inne i slidan.

Slidan är självrengörande och du ska därför undvika att duscha eller använda tvål in i slidan då det riskerar att förstöra de goda laktobacillerna, en del av slidans naturliga försvar.

Bakteriell vaginos kan diagnosticeras vid en gynekologisk undersökning då gynekologen eller barnmorskan gör en så kallad ”sniff test”* samt undersöker utstryk av vaginalsekret/flytning i mikroskop.  Det finns även självprovtagningskit att köpa på apotek eller online, och som även används av digitala vårdgivare. 

 

*Vid ett snifftest tillsätts en droppe  kaliumhydroxid till ett prov med slidsekret. Kaliumhydroxid höjer pH och vid bakteriell vaginos framträder den typiska fisklukten.

Bakteriell vaginos klassas inte som en könssjukdom, eller en sexuellt överförbar sjukdom (STI) som det också kallas. Men det finns tydliga samband mellan diagnosen och en rad könssjukdomar såsom klamydia, gonorré och HIV. Detta beror på att det naturliga försvaret i slidan, som bygger på laktobacillernas produktion av mjölksyra samt små mängder väteperoxid, försämras vid bakteriell vaginos. Man blir helt enkelt mer mottaglig för inflammationer och andra infektioner. Det är därför viktigt att behandla infektionen i grunden, och att återställa det naturliga försvaret för att undvika ytterligare komplikationer såsom könssjukdomar och infektioner. För den som är gravid kan bakteriell vaginos öka risken för missfall, förtidig födsel eller låg vikt hos barnet. Därför är behandling extra viktigt för just gravida kvinnor.

Bakteriell vaginos har traditionellt behandlats med antibiotika, antingen systemiskt med kapslar som sväljs eller lokal behandling med vaginala krämer, vagitorier eller så kallade antiseptika. Det kan komma tillbaka även efter en antibiotikabehandling.

Tyvärr påverkar antibiotikabehandling även individens egna naturliga bakteriella försvar. Förutom de sjukdomsalstrande bakterier som avses behandlas, slås även de nyttiga laktobacillerna ut. Detta leder till ytterligare obalans i slidans bakterieflora vilket kan leda till en svampinfektion i slidan med klåda, sveda och ytterligare flytningar som följd. 

Vernivia vaginal mousse är en ny receptfri behandling som hämmar de skadliga bakterierna samtidigt som Vernivia ökar antalet skyddande laktobaciller. Läs mer här.

Hela 1 av 3 kvinnor i fertil ålder har bakteriell vaginos

Skam, tystnad och lidande

Illaluktande flytningar är än idag ett tabubelagt ämne. Den typiska BV lukten som påminner om fisk, associeras av många felaktigt med dålig intimhygien. Det är inte ovanligt att kvinnor som drabbas av BV tycker att det känns så pinsamt att man väljer att dra sig undan från sin partner eller undviker sociala aktiviteter. Den som drabbas gör ofta allt för att dölja eller tvätta bort den karakteristiska lukten. Inte sällan leder detta till att intimbesvären förvärras ytterligare.  

Enligt en undersökning från SIFO har 1 av 4 kvinnor i åldern 18-29 år inte ens hört talas om bakteriell vaginos. Detta trots att bakteriell vaginos är den vanligaste underlivsinfektionen som drabbar nästan 1 av 3 kvinnor i fertil ålder.

Vi tror att det är viktigt att börja våga prata mer öppet om flytningar och intimbesvär. Genom att sprida kunskap kan vi alla bidra till en förbättrad vaginal hälsa. Vi tror också att det är minst lika viktigt att förmedla drabbade kvinnors egna berättelser. Därför har vi nedan samlat några citat från en vetenskaplig studie1, där 35 kvinnor med bakteriell vaginos intervjuades om deras tankar och upplevelser kring hur BV påverkat deras liv:

Jag höll definitivt avstånd från mina vänner. Jag ville inte att de skulle sitta nära mig. Ja lukten är pinsam. Ja, jag går fortfarande ut men jag ser till att jag tvättar mig innan jag går ut och håller verkligen koll på det och stannar inte ute för länge (Deltagare 35, 30 år)

… det var alltid värre efter sex också, lukten var alltid värre, det handlar inte bara om att hantera lukten i stunden, den finns kvar efteråt och jag tror, du vet, spermans pH förändrar allt och, och, eh, även om han inte ejakulerade inuti mig var det fortfarande en riktigt stark, märkbar lukt efteråt.. (Deltagare 7, 39 år).

… Jag antar att det som för närvarande är stressande för mig är svårigheten eller osäkerheten om hur BV kan vara relaterad till fertilitetsproblem och förlossning (Deltagare 22, 28 år).

… det är en obehaglig lukt som är typ, den typen av grej som folk skämtar om, att ha en illaluktande vagina (skratt) är inte riktigt ett attraktivt attribut (skratt). Det är som, “Åh ja, jag är den kvinnan” (skrattar) (Deltagare 1, 25 år). …

 

Referenser

  1. Bilardi et al 2013: The burden of bacterial vaginosis.
underlivsprodukt
Vernivia produkt mot bakteriell vaginos och illaluktande flytningar

Mousse action!?

Receptfri behandling mot bakteriell vaginos

Rulla till toppen