International Women’s Day 2022

Kvinnors rättigheter och kvinnors hälsa ligger oss varmt om hjärtat. Därför har vi på Pharmiva valt att skapa en kampanj för international women’s day i samarbete med UN Women Sverige. Vårt fokus är att stötta unga kvinnor i Ukraina.


Den nuvarande situationen äventyrar säkerheten för alla ukrainare och utsätter kvinnor och flickor för ökad risk för sexuellt och könsbaserat våld, särskilt de som är flyktingar eller på annat sätt fördrivna från sina hem. Situationen är svår och många kvinnoorganisationer kan inte fungera på grund av hotbilden. UN Women finns på plats för att stödja Ukrainas befolkning särskilt dess kvinnor och flickor.


Pharmiva vill gärna stödja detta arbete och donerar därför 10.000kr för organisationen på plats.


UN Women är FNs enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). En av Pharmiva´s absoluta hörnstenar är att stärka kvinnors möjlighet till egenvård – att kvinnor enkelt ska få tillgång till behandlingar som är antibiotikafria.


– Vi på Pharmiva vill gärna stötta det arbete som UN Womens Sverige gör för kvinnor och barn i nöd och den fortsatta kampen för jämställdhet och kvinnors egen makt. Dagens situation med kriget i Ukraina gör det ännu mer angeläget att stötta en organisation som även bidrar till humanitärt bistånd, säger Karoline Akerjordet Vice VD Pharmiva.

Lämna en kommentar

Rulla till toppen